ПРИЛОЖЕНИЕ

Металните конструкции имат приложение както в строителството, така и в други сфери на човешкото ежедневие.

Метални конструкции се използват за метални халета и сгради.

Металните конструкции намират приложение също при изграждането на складове, бензиностанции, навеси, офиси и др.

Металните конструкции служат не само като самостоятелно обособени обекти, но и като основа на много видове сгради с различно приложение и затова тяхното изграждане се поверява на специализирани в изработката им фирми, каквато е "МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ" ООД.