Текущи обекти
- „Тристранно закрит навес за машини” в ПИ 091090, в земл. на гр. Килифарево, общ. В. Търново, с ЕКАТТЕ 36837 - ЕТ „Румяна Хинкова”

- „ТИР паркинг и автомивка” в ПИ №091020 по КВС на земл. гр. Килифарево, Подобект: „Автомивка” - ЕТ „Румяна Хинкова”

- „Автосервиз и магазин” в ПИ 49206.2675.864 с. Мрамор, р-н Връбница, м-ст „Под село” - „Максима Консултиа” ЕООД

- „Разширение на цех за изготвяне на опаковки” в УПИ IX,кв.238 по плана на ИПЗ гр. Горна Оряховица, общ. Г. Оряховица - "ТЕРА" ООД

- Администратирвна сграда и складово хале „ВИКТОРИЯ-05” ООД, УПИ ХХVІІІ, КВ. 242 ПО ПЛАНА НА ИПЗ гр. Горна Оряховица - "ТЕРА" ООД

- „Свинекомплекс“ с. Бръшлен - „Свинекомплекс Бръшлен“ АД

- „Склад за гуми, автосервиз и офис сграда с магазин в упи I, кв. 902, гр. Горна Оряховица” - "Стима" ООД

- „Млекопроизводително предприятие до 5 тона и магазин за хранителни стоки” в УПИ V-644,кв.3, Промишлена зона на гр. Търговище - „Кеа – Комерс-03” ЕООД

- „Кравеферма” с. Ковачица - ЕТ „Митко Боев”
Складова база на „ТИМ” ООД в гр. Лясковец Автомивка на „ГО Грил” ООД в гр. Лясковец Автомивка на „ГО Грил” ООД в гр. Лясковец „Кравеферма” с. Ковачица - ЕТ „Митко Боев” „Кравеферма” с. Ковачица - ЕТ „Митко Боев”

Документация по процедура "Избор с публич на покана” по ПМС № 69/ 11.03.2013г. във връзка с ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0294-C0001

Информация за сключен договор
 ПРОФИЛ
"METAЛСТРОЙ СТОЯНОВ и ГЕОРГИЕВ" ООД е фирма, специализирана в проектирането и изграждането на метални конструкции, подходящи за промишлени, търговски и административни сгради...

прочети още...

ИНОВАЦИИ
Параболичен рамков елемент с променливо съставно двойно "Т" напречно сечение за монтаж на стоманени халета...

прочети още...

ПРИЛОЖЕНИЕ
Металните конструкции имат приложение както в строителството, така и в други сфери на човешкото ежедневие.
Метални конструкции се използват за метални халета и сгради...

прочети още...

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
"МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ" ООД разполага с висококвалифицирани монтажници, конструкторско - технологично звено за проектиране и развойна дейност и звена от работници с различни професии...

прочети още...

ПРЕДИМСТВА НА МЕТАЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
* Монтажът на металните конструкции се извършва значително по-бързо от традиционния тип строителство...

прочети още...

ПОЗИЦИИ
Фирма "МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ и ГЕОРГИЕВ" ООД проектира и строи метални конструкции, както на територията на България, така и на Балканския полуостров...

прочети още...

ЗАПИТВАНЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ