Текущи обекти
- “ЕКСПА-АГРО” ЕООД гр. Ловеч
Промишлена база на “Експа Агро” ЕООД с. Дойренци
- „Хамбергер България” ЕООД
”Цех за производство на паркет и резервоар за противопожарни нужди“ гр. Севлиево
- Консорциум „Борса Фрутас
“Склад за търговия на едро с плодове и зеленчуци, в гр. Велико Търново
- „Камберов” ЕООД
”Разширение на шивашка фабрика” в гр. Горна Оряховица
- „Сънником” ЕООД
„Търговски център местност „Лъджа ойлу” гр. Бургас
- „Сладоледена фабрика” ООД
„Цех за производство на замразени храни, 1 етап – хладилни камери и експедиция ” гр. Дебелец
- „СТИМА” ООД
„Хладилни складове, готова продукция”, гр. Павликени
- „Алко БГ” ЕООД
„Склад” в УПИ I, кв.21, с. Поликраище
- „ЕМУ”АД
„Административна сграда„ в гр. Велико Търново
- „Гарантстрой” ООД
„Склад за селскостопанска продукция „с.Бохот
- ЕТ ”АЛБЕНА СД1-Васил Даскалов-Албена Даскалова”
„Склад за зърно„ в с. Лиляк, общ. Търговище
- „Фуражни храни” ООД
„Саниране на съществуваща сграда - монтаж стенни и покривни Т.И. панели” гр. Ловеч
Склад за инвентар и фуражни храни и цех за млекопреработка към овцеферма Склад за инвентар и фуражни храни и цех за млекопреработка към овцеферма ЕТ Калоян Кънев, с. Сваленик ЕТ Калоян Кънев, с. Сваленик ЕТ Калоян Кънев, с. Сваленик

Документация по процедура "Избор с публич на покана” по ПМС № 69/ 11.03.2013г. във връзка с ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0294-C0001

Информация за сключен договор
 ПРОФИЛ
"METAЛСТРОЙ СТОЯНОВ и ГЕОРГИЕВ" ООД е фирма, специализирана в проектирането и изграждането на метални конструкции, подходящи за промишлени, търговски и административни сгради...

прочети още...

ПРИЛОЖЕНИЕ
Металните конструкции имат приложение както в строителството, така и в други сфери на човешкото ежедневие.
Метални конструкции се използват за метални халета и сгради...

прочети още...

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
"МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ" ООД разполага с висококвалифицирани монтажници, конструкторско - технологично звено за проектиране и развойна дейност и звена от работници с различни професии...

прочети още...

ПРЕДИМСТВА НА МЕТАЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
* Монтажът на металните конструкции се извършва значително по-бързо от традиционния тип строителство...

прочети още...

ПОЗИЦИИ
Фирма "МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ и ГЕОРГИЕВ" ООД проектира и строи метални конструкции, както на територията на България, така и на Балканския полуостров...

прочети още...

ЗАПИТВАНЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ